Mikä on kiinteistösijoittamisen tulevaisuus?

| Luokittelu: Uncategorized @fi

Sijoittaminen muuttuu ajan myötä ja digitalisaatio vauhdittaa sitä entistä enemmän. Mikä on kiinteistösijoittamisen tulevaisuus? Mihin suuntaan ollaan menossa?

” Kiinteistöjen palvelullistaminen tulee avaamaan entistä parempia tuottomahdollisuuksia kiinteistösijoittamisessa. ” kommentoi SSA Groupin kehitysjohtaja Hannu Holma.

Tällä hetkellä jakamistalous ja kiertotalous ovat voimakkaasti kasvavia toimialoja. Jakamistalous liittyy läheisesti kiertotalouteen, mutta kaikki jakamistalous ei ole kiertotaloutta. Kiertotaloutta jakamistalous toteuttaa silloin, kun edistetään tuotteiden käyttöasteen kasvua, resurssien viisaampaa käyttöä sekä vähennetään neitseellisten raaka-aineiden ja uusien tuotteiden tarvetta. Tällöin tavoitteena on saada resursseista maksimaalinen arvo.

“ Onkohan kuinka moni miettinyt, että miten meillä on varaa pitää kiinteistöjä käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa? Toimistoja käytetään vain työaikoina sekä hotelleissa pääosin vain yövytään. Digitalisaatio tulee varmasti jatkossa tarjoamaan mahdollisuuksia käyttöasteen kasvattamiseksi. “ Hannu jatkaa.

Kiertotalouden tavoitteena on materiaalien, tuotteiden ja raaka-aineiden kestävä ja taloudellinen käyttö mahdollisimman pitkään. Jakamistaloudessa taas pyritään vähentämään turhaa kulutusta ja omistamista ja näin ollen korostetaan säästämistä.

Kiinteistösijoittamisessa näkyy vielä yllättävän vähän kiertotalouden ja jakamistalouden merkkejä. Kiinteistöjen käyttöaste on jäänyt esimerkiksi todella vähälle huomiolle. Korkea käyttöaste kuitenkin maksimoi kiinteistöjen resurssit.

Ihmisten elämänmuutokset muuttavat kiinteistösijoittamisen trendejä. Asumiselle on oltava erilaisia vaihtoehtoja, työnteko muuttuu, internet mahdollistaa ostamisen verkossa sekä väestö ikääntyy.

” Työnteosta tulee poistumaan määritellyt työajat ennen pitkään. Lisäksi työnteko ei ole enää paikkasidonnaista, joten toimistohotellien tarve kasvaa kiinteiden toimistojen sijaan. Väestönkasvu ja ilmastonmuutos ajavat yrityksiä tekemään ekologisempia ratkaisuja omistamiensa tai -vuokraamiensa tilojen suhteen. Siksi toiminnan tuottavuuttakin pitää tehostaa. “ kertoo SSA Groupin toimitusjohtaja Tommi Saari.”

Asuminen on muuttunut viimeisten vuosien aikana niin, että asuntojen omistamisen trendi on laskussa. Ihmiset kaipaavat yhä joustavampaa asumista muuttuvien elämäntilanteiden myötä. Oman asunnon omistaminen vaatii myös paljon töitä.

“ Laskeeko kukaan kuinka paljon työtunteja oman sijoitusasunnon ylläpitoon menee aikaa vuodessa? Voiko oman työmäärän hintaa laskea kun mietitään sijoitusasunnon tuottoa? Kiinteistösijoittajat arvostavat omaa aikaa ja ajan saatossa se on tulossa entistä kalliimmaksi. “ Saari pohtii.