SSA Project

Kokonaisvaltaista ja ketterää
rakentamisen palvelua.

Palvelut

Toteutamme kokonaisvaltaista rakentamisen palvelua. Palvelumme räätälöidään aina tilaajan toiveen mukaisesti, halutussa laajuudessa. Meillä on vuosikymmenten aikana karttunut kokemus rakennushankkeiden johtamisesta ja laaja suhdeverkosto. Kokemuksen kautta muodostunut ammattitaito suunnittelun ohjauksessa, hankintatoimessa sekä työmaan yleisjohtamisessa mahdollistaa hankkeiden tehokkaan toiminnallisen, ajallisen, laadullisen sekä taloudellisen hallinnan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja palveluitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta osaamistamme.

Uskomme, että hankkeen onnistumisen avainedellytys on toimiva yhteistyö eri osapuolien välillä. Jokaiselle hankkeelle kokoamme oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa yhteistyön sujuvuuden ja hankkeen tavoitteiden täyttymisen.

Meiltä löytyy osaamista ja ketteryyttä hoitaa hanke eteenpäin tarpeen mukaan nopeallakin aikataululla. Arkkitehtimme saavat luonnoksen tehtyä tontille jo muutamassa päivässä ja laskentaosastomme laskee hankkeen kannattavuuden ja kustannusarvion. Lähdemme mukaan vain projekteihin, joiden uskomme tuovan asiakkaallemme arvoa ja kasvua.

Hankekehitys

SSA on kokonaisvaltainen ja joustava kumppani erilaisissa hankekehitystöissä. Suunnittelemme hankkeen sisällön yhdessä tilaajan kanssa sekä varmistamme, että hanke on teknisesti toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava. Tuotamme asiakkaallemme lisäarvoa laajalla yhteistyöverkostolla ja kattavalla kokemuksella.

Projektinjohtopalvelu

Projektinjohtopalvelumme on erinomainen vaihtoehto, mikäli olet halukas rakennuttamaan itse, mutta sinulla ei ole tarvittavaa osaamista tai riittävää organisaatiota hankkeen toteuttamiseen. Me kilpailutamme suunnittelijat, urakoitsijat ja hankinnat, ohjaamme suunnittelua, hoidamme työmaan työnjohdon ja autamme RS-rahoitusprosessissa – tarpeidesi mukaan.

Rakennusurakointi

Toteutamme rakennusurakointia erilaisilla urakkamuodoilla ja laajuuksilla. Me toteutamme hankkeesi aina suunnittelusta vuositakuuseen asti.

Hankekehitys

Hankekehityksessä ideoimme hankkeen sisällön yhdessä tilaajan kanssa ja varmistamme, että hanke on teknisesti toteuttamiskelpoinen ja taloudellisesti kannattava.
Hankekehityksen merkittävimpänä vaiheena näemme hankkeen suunnittelun. Hankkeesta tehdään annettujen määritelmien puitteissa luonnoskuvat potentiaaliselle tontille yhteistyössä omien arkkitehtiemme tai arkkitehtitoimiston ja asiakkaamme kanssa. Pitkän hankekehityskokemuksemme kautta tietomme rakennusteknisten ratkaisujen vaikutuksesta hankkeen kannattavuuteen on huippuluokkaa, ja tarjoammekin asiakkaillemme merkittävän avun kannattavan, toimivan ja tehokkaan hankkeen kehittämisessä.

Talous

Talous-palvelumme merkittävin osa-alue on kustannuslaskelman laatiminen. Hankkeen alkuvaiheessa laskemme luonnosten pohjalta alustavan kannattavuuslaskelman, jonka avulla saadaan selkeä kuva siitä, miltä hanke näyttää taloudellisesta näkökulmasta ja siitä, millaisia vaikutuksia eri rakennusteknisillä ratkaisuilla on kustannuksiin. Lopullisten suunnitelmien pohjalta laskemme hankkeelle kustannusarvion ja työmaan aikana. päivitämme laskelmaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Suunnittelu

Otamme vastuun suunnittelun ohjauksesta, jotta asiakkaamme asettamat edellytykset ja tavoitteet täyttyvät. Huolehdimme siitä, että suunnitelmat saapuvat ajallaan ja ratkaisut ovat hankkeen kannalta järkeviä. Palveluumme voidaan sisällyttää koko rakennuslupaprosessin läpivienti.

Hankinnat

Toteutamme kohteen hankinnat aina tarjouspyynnöistä ja vertailuista sopimuksiin asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Kilpailutamme rakennusosat sekä -urakat ja laadimme sopimukset. Projektinjohtopalvelussa asiakas tekee hankinnoista lopulliset päätökset, mutta me konsultteina ehdotamme vertailujen pohjalta kokonaisvaltaisesti parasta toimittajaa.