SSA Rakennus yhtiöittää toimitilarakentamisen ja keskittyy asumiseen

| Luokittelu: Toimitilarakentaminen

SSA Rakennus eriyttää toimitilarakentamiseen keskittyvän liiketoimintayksikkönsä SSA Toimitilat Oy:ksi, joka aloittaa toimintansa heinäkuun alussa.  Se jatkaa yhtiön toimitilarakentamisen yksikön operatiivista toimintaa, ja siitä siirtyvä henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä.

Yhtiöittämisellä SSA Rakennus toteuttaa päivitettyä strategiaansa ja selkeyttää organisaationsa rakennetta. Jatkossa se keskittyy rakentamaan asumista palvelevia rakennuksia kuten asuntoja ja palvelukoteja. Yhtiö kehittää esivalmistettuihin moduuleihin perustuvaa rakentamisen konseptia. Työn tuloksista on osuva esimerkki Qiva-konsepti, joka on vakioitu rakentamisen palvelumalli.

Eriyttäminen vauhdittaa kummankin kasvua

Yhtiöittäminen toteutetaan liiketoimintakauppana, eikä sillä ei ole vaikutusta nykyisiin asiakkuuksiin tai urakkasopimuksiin. Toiminta käynnistyy toteuttamalla aiemmin aloitetut toimitilahankkeet SSA Rakennuksen kautta. Toimitila-asiakkaita ovat tällä hetkellä esimerkiksi Kesko ja Logicenters. Samaan aikaan aloitetaan omien asiakkaiden ja urakoiden hankinta.

– Rakennusteollisuuden suhdanteiden syklisyys ei poista tarvetta rakentamiseen. Arvioimme niin toimitilojen kuin asunto- ja palvelurakentamisen kysynnän kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Asuntorakentaminen tulee kääntymään kasvuun jo ensi vuonna, ja toimitilarakentaminen korkojen laskiessa, ennakoi SSA Rakennuksen hallituksen puheenjohtaja Timo Luhtaniemi.

– Aika on juuri nyt otollinen yritysjärjestelyille. Jatkossa kumpikin yritys saa parhaat mahdollisuudet kehittää rakentamisen prosesseja ja konsepteja oman strategiansa mukaisesti. Molempien johtoajatuksena on edelleen tehdä rakentamisesta sujuvampaa ja kestävämpää, hän kertoo.

SSA Toimitiloilla on kaksi liiketoiminta-aluetta

Toimitilarakentaminen SSA Rakennuksessa on kasvanut nopeasti ja on luonteeltaan erilaista kuin asuinrakentaminen. Sillä nähdään olevan merkittävät kehitys- ja kasvumahdollisuudet, joiden toteutumista yksikön eriyttäminen omaksi yhtiökseen tukee parhaiten.

SSA Toimitiloilla on kaksi liiketoiminta-aluetta; hallimaiset toimitilat sekä isot ja vaativat toimitilakohteet. Hallimaisten toimitilojen rakentamisessa keskitytään erityisesti asiakkaiden logistiikan, kaupan ja kevyen teollisuuden tiloihin. Vaativissa hankkeissa yhtiö toimii rakennuttajan kumppanina projektinjohtajana ja toteuttajana aina kehitysvaiheesta alkaen.

Uudessa yhtiössä konseptikehittäminen jakaantuu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen on hallimaisen rakentamisen vakioidut rakenneratkaisut ja muut tekniset ratkaisut. Toinen osa-alue on palvelukonsepti, jota voidaan hyödyntää kaikessa toimitilarakentamisessa. Palvelukonseptiin sisältyvät mm. kehitysvaiheen palvelut hankkeen suunnitteluvaiheessa.

– Tulemme rakentamaan hallimaisia toimitiloja erityisesti logistiikan, kaupan ja kevyen teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi tarjoamme palvelujamme suurten rakennushankkeiden rakennuttajille hankkeiden kehittäjänä, projektinjohtajana ja toteuttajana, kertoo SSA Rakennuksen toimitilarakentamisen yksikönjohtaja Hannu Riikola.

Riikola toimii SSA Toimitilojen toimitusjohtajana, kunnes sille on rekrytoitu varsinainen toimitusjohtaja. Sen jälkeen hän jatkaa uuden yhtiön suuriin hankkeisiin keskittyvän liiketoiminta-alueen yksikönjohtajana.

Lisätiedot:
Timo Luhtaniemi, hallituksen puheenjohtaja, SSA Rakennus Oy, puh. 0400 447 464, timo.luhtaniemi(at)ssa.fi
Hannu Riikola, yksikönjohtaja, toimitilarakentaminen, SSA Rakennus Oy (30.6. asti), toimitusjohtaja, SSA Toimitilat Oy (1.7. alkaen), puh. 040 356 5380, hannu.riikola(at)ssa.fi

SSA Rakennus Oy on asumista palvelevien rakennusten kuten asuntojen ja palvelukotien toteuttaja. Yhtiö kehittää esivalmistettuihin moduuleihin perustuvaa rakentamisen konseptia, joka tekee rakentamisesta sujuvampaa ja kestävämpää. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on 100 MEUR.

SSA Toimitilat Oy on hallimaisten toimitilojen rakentaja sekä niihin liittyvien rakentamisen konseptien kehittäjä. Lisäksi yhtiö toimii asiakkaidensa suurten rakennushankkeiden kehittäjänä, projektinjohtajana ja toteuttajana. SSA Toimitilat eriytettiin omaksi yhtiökseen SSA Rakennuksesta vuonna 2024.

Tutustu SSA Toimitilat Oy:hyn