Yhteystiedot

Myynti

Ilkka Puttonen
Pekka Karhumaa
Ville Impiö
Miika Liukko
Joni Alatyppö
Jarno Saari

Toimisto

Jorma Kilpeläinen
Eero Pulkkinen
Elisa Kilpeläinen
  • Elisa Kilpeläinen

  • Toimisto- ja markkinointipäällikkö, äitiysvapaalla
  •  
Joonas Harimaa
Liisa Hellbom
Tommi Heikkilä
Aki Koskimäki
Tomi Hakala
Juho Kilpeläinen
Jussi Isoperkkiö
Sampo Päkkilä

Asuntorakentaminen

Tuomo Kilpeläinen
Juhamatti Himanen
Marko Manni
Niko Kinnunen

Toimitilarakentaminen

Hannu Riikola
Jukka Hanhilahti
Niko Aaltonen
Ville Puurtinen
Jarmo Rautakoski
Samuli Särkiniemi
Matti Kylliäinen
Tero Rastas

Palvelukotirakentaminen

Lauri Rantala
Joni Alatyppö
Miika Liukko
Lassi Haaraniemi
Eetu Kontkanen
Jeremias Savola

Konseptirakentaminen

Petri Paavilainen
Ilkka Puttonen
Pekka Kiviahde

Talotekniikka ja suunnittelu

Topias Laurila
Henri Laitinen
Samuli Ahvenvaara
Jarno Silver
Jarno Seppänen
Veli-Matti Hannila

Taloushallinto

Ilari Pisto
Teuvo Pasanen
Leena Karppinen

Hallitus

Timo Luhtaniemi
Jorma Kilpeläinen
Janne Riihimäki
Hannu Holma
SSA Rakennus Oy

Pääkonttori
Äyritie 8A, 01510 Vantaa
Alto, 6. kerros

Keski-Suomi
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
Innova 4, tila C5r

Pohjois-Suomi
Isokatu 9
90100 Oulu

Kuopio
Viestikatu 3, PL 2000, 70601 Kuopio

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ssa.fi
Y-tunnus 2551984-5
yhteys@ssa.fi

Laskutustiedot

Laskutustietomme muuttuvat 21.11.2023.
Lataa laskutustiedot oheisesta linkistä.
Email: laskutus@ssa.fi 

Laskutustiedot