| Luokittelu: Ajankohtaista,VALO

Kuten monet ovat jo varmasti huomanneet, on Mannerheimintiellä aloitettu SSA:n hotellin rakennustyöt. Rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa ja merkittävimmät urakat on sovittu. Maanrakennustyöt hankkeeseen toteuttaa Louhintahiekka Oy, runkourakan tulee toteuttamaan Consolis Parma Oy ja paikoitushallin betonirakenteet toteuttaa Naulankanta Oy.

Rakennustyömaalla on tehty vaadittavat suojaustyöt HSY:n päävesijohtoputkelle. Invalidiliiton kiinteistön puoleisella rajalla on käynnissä kallion lujitustyöt. Ensimmäinen osa louhintapalkkia on saatu jo valettua ja sen läpi aloitetaan tekemään kallion irtiporausta. Työmaa on aidattu ja työmaakopit saapuvat tontille viikolla 47.