| Luokittelu: Ajankohtaista

Konseptirakentamisen yksikkö aloittanut toimintansa

SSA:n konseptirakentamisen yksikkö on aloittanut toimintansa kevään aikana. Yksikön toimialueena on koko Suomi.

Yksikköä vetää yksikönjohtaja Petri Paavilainen yhteistyössä rakentamisjohtaja Pekka Kiviahteen kanssa. Hankejohtajana yksikössä toimii Ilkka Puttonen. Yksikkö tulee hakemaan ja toteuttamaan erityisesti SSA:n kehitteillä olevaan konseptiin sopivia hankkeita, joissa korostuu asiakaslähtöisyys sekä energiaa säästävä rakennustapa.

Vähähiilinen rakentamisen konsepti tullaan lanseeraamaan kuluvan vuoden aikana

Asunto- ja palvelukotirakentamiseen kehitteillä oleva konsepti tulee paitsi vähentämään rakennus- ja elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä, myös nostamaan laatua ja poistamaan rakennusvirheitä. “Tärkeintä konseptissa kuitenkin on, että se vastaa asiakkaan tarpeisiin. Olemme saaneet asiakkailta palautetta, että tällainen konsepti olisi tarvittu jo aikaa sitten”, hankejohtaja Ilkka Puttonen kertoo.

Konseptia on kehitetty aktiivisesti vuoden ajan monialaisen tiimin kanssa. Osaamista on hyödynnetty paitsi rakentamisen, talotekniikan, mallintamisen ja energiatekniikan osalta, myös esimerkiksi arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun osalta. Tavoitteena on eri osa-alueiden laadukas suunnittelu ja toteutus sekä mallintamisen hyödyntäminen. “Tulemme lanseeraamaan konseptin kuluvan vuoden aikana”, Petri kertoo. “Käymme kuitenkin jo aktiivisesti keskusteluja konseptista eri tahojen, kuten rakennuttajien, viranomaisten ja yhteistyökumppaniemme kanssa. “

Organisaatiomuutos tehostamaan toimintaa

Konseptirakentamisen yksikön muodostamisen yhteydessä SSA:lla tehtiin myös muita organisaatiomuutoksia, joiden tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa toimintaa. Jatkossa SSA:lla ei ole varsinaisesti alueyksikköjä, vaan yksiköt tulevat muodostumaan rakentamisaloittain. Pohjoisen Suomen yksikkö yhdistyi Konseptirakentamisen yksikön kanssa ja Pekka Kiviahde jatkaa yksikön rakentamisjohtajana. Keskisen Suomen yksikön nimi vaihtui Palvelukotirakentamisen yksikköön.

“Keskisen Suomen yksikkö on tähänkin mennessä rakentanut kaikki palvelukotihankkeet ympäri Suomen”, yksikönjohtaja Lauri Rantala kertoo. “On siis selkeämpää, että yksikkö tullaan jatkossa tuntemaan palvelukotirakentamisen yksikkönä.”

Toimipisteet Oulussa ja Kuopiossa tulevat säilymään ennallaan.