Projektinjohtourakointi

Projektinjohtourakointi

Projektinjohtourakoinnissa SSA toimii hankkeen pääurakoitsijana ja hankkeen laskuihin lisätään sovittu projektinjohtopalkkio.

Kohteeseen määritellään tavoitehinta ja kattohinta. Tavoitehinta määrittää hinnan, johon SSA ja asiakas pyrkivät hankkeessa pääsemään. Tavoitehinnan alituksesta saadut säästöt jaetaan SSA:n ja tilaajan kesken aiemmin sovitun jakosuhteen mukaisesti. Tavoitehinnan ja kattohinnan välisen ylityksen kustannukset jaetaan vastaavasti tilaajan ja SSA:n kesken sovitun suhteen mukaisesti.

Yhteistyöurakointi on usein tilaajalle edullisempi malli kuin kiinteähintainen urakointi. Se mahdollistaa myös erilaiset laatutasojen muutokset rakentamisen aikana ja saattaa mahdollistaa joidenkin vaativampien hankkeiden liikkeellelähdön. Yhteistyöurakoinnissa kustannusriski jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken, jolloin tilaajalla on pienemmät riskit kuin projektinjohtopalvelussa.

Tässä urakkamallissa urakoitsija kannattaa ottaa mukaan heti suunnitelmien alkuvaiheessa. SSA:n ammattitaitoinen suunnittelun ohjaus varmistaa jokaiseen hankkeeseen tehokkaat ja laadukkaat suunnitelmat.

Yhteistyöurakointi on parhaimmillaan tilaajan ja SSA:n tiimityötä, jossa molempien vahvuudet yhdistyvät ja tuloksena saadaan erinomainen toteutus.

 • Avoin toimintamalli
 • Jaettu riski
 • Joustavuus
 • Edellyttää hyvää yhteistyötä
 • Sinulla on parempi mahdollisuus vaikuttaa laatutasoihin tai suunnitelmiin vielä rakentamisen aikana.

  Muut urakkamuodot

  Hankkeen toteutusmuodon valintaan vaikuttavat monet seikat, kuten resurssit, haluttu riski, aikataulu, tavoitteet ja se, mihin hankkeen edetessä halutaan vaikuttaa. Onnistuneessa  toteutuksessä tärkeää on hyvä yhteystyö ja toimiva vuorovaikutus toteutusmuodosta riippumatta.

  Hankejohtajamme auttavat sinua valitsemaan hankkeellesi sopivan urakkamuodon kattavan kartoituksen jälkeen.

  KVR-urakointi

  KVR-urakointi on urakkamuodoista helpoin ratkaisu. SSA toimii hankkeen pääurakoitsijana ja hoitaa kohteen sovitun urakkarajaliitteen mukaisesti. Kokonaisurakointi on avaimet käteen -malli, jossa hankkeen kiinteä hinta määritellään, kun kohteen suunnitelmat valmistuvat ja laatutaso on päätetty.

  KVR-urakointi

  Projektinjohtopalvelu

  SSA:n projektinjohtopalvelussa toimit kohteen pääurakoitsijana. SSA toimii hankkeessa projektinjohtajana. Projektinjohtopalvelumme on erinomainen vaihtoehto, mikäli olet halukas rakennuttamaan itse, mutta sinulla ei ole tarvittavaa kokemusta tai riittävää organisaatiota hankkeen toteuttamiseen.

  Projektinjohtopalvelu