Henkilöesittely

| Luokittelu: Blogi

Hankekehitysjohtaja Ville Impiö

Hankekehitysjohtaja Ville Impiö on yksi SSA:n pitkäaikaisimpia tekijöitä. Ville tuli SSA:lle vuonna 2017 asuntorakentamisen työpäälliköksi. “Yrityksessä oli innovatiivisuutta, intoa, resursseja ja halua uudistaa. Tämä kiinnosti minua. Onneksi edellämainitut ominaisuudet ovat edelleen tallessa.” Liiketoiminnan kasvun myötä vuonna 2019 tuli luontainen tarve järjestelmälliselle asuntorakentamisen hankekehitykselle ja Ville Impiö ottikin vastuun hankekehityksestä.

“Tärkein tehtäväni on varmistaa, että hankekehitystiimimme avulla yrityksen työkanta mahdollistaa strategian mukaisen kannattavan kasvun ja asiakkaan tavoitteet toteutuvat” Ville kertoo. “Työpäiväni sujuvat hurjaa vauhtia ja ne koostuvat pääasiassa esimiestyöstä ja sparrauksesta, yhteistyökumppaneiden tapaamisista, neuvotteluista ja hankelaskelmista.

“En ole oikeastaan koskaan edes miettinyt, viihdynkö SSA:lla. Viihtyminen on minulle itsestäänselvyys. Näin on oltavakin, sillä työmarkkina alalla käy kuumana ja kilpailu tekijöistä aktiivista. Viihtyminen muodostuu mielekkäästä työstä, työkavereista, yhteistyökumppaneista, kehittymismahdollisuuksista ja tottakai innostavasta työilmapiiristä.”

Ville on ollut mukana kehittämässä SSA:n nopeaa ja ihmisläheistä toimintatapaa.

“Minun mielestäni nopeus ei tarkoita huonoa laatua vaan hyvän rakennussuunnittelun, työsuunnittelun, esivalmistuksen ja työn toteuksen yhteissummaa. Oikealla suunnittelulla, moduuleiden esivalmistelulla ja osaavalla projektinjohdolla työmaan läpimenoaikaa voidaan lyhentää. Tämä on riskienhallintaa, jolla vähennetään kosteudenhallintaan, kustannuksiin ja työsuoritteisin liittyvää laaturiskiä. Tilaajalle ja asukkaalle tämä näkyy nopeampana rakentamisena, parempana rakentamisen laatuna ja myös kustannustehokkuutena.”

“Hankkeiden takana on aina ihminen, joka tilaa rakennuksen tai kodin ihmiselle, jonka ihminen rakentaa. Tärkeintä on kohdata ja ymmärtää osapuolet ihmisenä, tilaajasta, toteuttajan kautta kodin asukkaaseen. Sillä on iso merkitys, tunteeko maalari olevansa tekemässä petrauskierrosta muiden jälkiä korjaten vai rakentamassa yhdessä muun työmaaorganisaation kanssa halutuimpia asuntoja asukkaille.”

Haluatko jutella Villen kanssa lisää? Ota yhteyttä!
Ville Impiö, hankekehitysjohtaja, asuntohankkeet, ville.impio@ssa.fi puh. +358 407243265