BLOGI

| Luokittelu: Blogi

Kustannuslaskennan merkitys onnistuneessa hankkeessa

Kannattavat hankkeet ovat avain rakennusliikkeen taloudelliseen menestymiseen. Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa koko rakentamisen arvoketju, mutta kannattavuuden arviointiin on kustannuslaskennalla ratkaiseva merkitys.

Kustannuslaskenta alkaa jo hankekehitysvaiheesta, jolloin arvioidaan aihion taloudellinen kannattavuus. Jo alustavan kustannusarvion tulisi aina perustua laskelmiin, ei “mutu-tuntumaan”. Kustannusarviota ei koskaan kannata tehdä suuntaa antava arvion perusteella, vaan perusteellisesti tarvittavia lähtötietoja hyödyntäen.

Kustannuslaskennan avulla hankkeen talouteen voidaan vaikuttaa jo suunnittelupöydällä. Hankekehitystyössä toimivien on tärkeää ymmärtää eri ratkaisujen vaikutus hankkeen kustannuksiin. Jo alustavista suunnitelmista saadaan suuntaa-antava kannattavuuslaskelma, jonka perusteella nähdään, onko hankkeeseen kannattavaa lähteä – saadaanko yhtälö toimimaan. Suunnitelmia hiotaan eteenpäin, jotta asetettu tavoitehinta saavutetaan. Alustava kustannuslaskelma pyritään aina tekemään mahdollisimman laajoilla lähtötiedoilla. Hyvin tehty kustannuslaskelma helpottaa hankkeen realistista arviointia ja lopullisen tavoitearvion laatimista.

Lopullisen tavoitearvion laatimisessa tulee hallita koko kustannuslaskennan kokonaisuus. Jotta arviosta saadaan mahdollisimman realistinen, tulee siinä pureutua suurista linjoista aina pienimpiin liitteroihin saakka. Kustannuslaskennassa hyödynnetään toteutuneiden rakennusprojektien kustannuksia, työkokonaisuuksien ennakkohintoja ja saatuja tarjouksia. Kaikkien suurten kokonaisuuksien ja hankinta-erien hinnat pyydetään toimittajilta ja alihankkijoilta jo kustannuslaskentavaiheessa, jotta laskelma olisi mahdollisimman realistinen. Hyvä kustannuslaskija seuraa myös rakennusalan yleistä hintakehitystä.

Rakennusvaiheessa reaaliaikainen kustannusseuranta antaa mahdollisuuden reagoida mahdollisiin budjetissa tulleisiin muutoksiin. Se helpottaa myös yrityksen tuloskehityksen reaaliaikaista seuraamista. Työmaan päättymisen jälkeen tehty jälkianalyysi kerää työmaan onnistumiset ja opit tulevaisuutta varten.

Kustannuslaskenta on vaativa kokonaisuus, jonka hallitseminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja rakennusalan laajaa osaamista. Kustannustietous kasvaa kokemuksen karttuessa. Mikäli omasta talosta ei vastaavaa taitoa löydy, on konsultin käyttäminen investointi hankkeen onnistumiseen.

Tarvitsetko tukea hankkeesi kustannusarvion tekemiseen tai hankekehitykseen? Ota meihin yhteyttä, niin mietitään yhdessä ratkaisuja rakennushankkeeseesi.

 

Tuomo Kilpeläinen
Yksikönjohtaja, asuntorakentaminen PKS
+358 503466716
tuomo.kilpelainen@ssa.fi

Kirjoittaja Tuomo Kilpeläinen on SSA:n asuntorakentamisen pääkaupunkiseudun yksikönjohtaja, jolla on yli 30 vuoden rakennusalan kokemus. Hänellä on laaja kustannustietous ja ymmärrys eri ratkaisujen vaikutuksesta hankkeen kustannuksiin.

Ota yhteyttä ja kerro, kuinka voisimme auttaa: